W 2018 roku Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zatwierdziła statuty CHARIS, Międzynarodowej Służby Katolickiej odnowy Charyzmatycznej. Powstała ona dzięki inicjatywie Papieża Franciszka, który chciał, aby nowe ciało służyło wszystkim podmiotom, grupom i osobom będącym w szeroko pojętej odnowie charyzmatycznej Kościoła. 

„Ojciec Święty Franciszek powiedział Katolickiej Odnowie Charyzmatycznej, że cały Kościół potrzebuje jej pomocy, aby żyć Ewangelią. Kiedy papież mówi do Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, jednocześnie kieruje swoje słowa do każdej osoby, która porusza się w tym strumieniu łaski.” Te słowa powiedział kard. Farrell podczas Pierwszego Światowego Forum CHARIS w Brazylii. (tłum. ks. W. Nowacki) Dodał on również, że zadaniem CHARIS jest służyć Odnowie, aby wspierać ją między innymi, w odpowiedzi na następujące oczekiwania:

  1. Ojciec święty oczekuje trwałego osobistego nawrócenia do miłowania Jezusa, potwierdzonego życiem zakorzenionym w Ewangelii i z nią spójnym.
  2. Oczekuje, że będziemy dzielić się łaską Chrztu w Duchu Świętym ze wszystkimi ludźmi w Kościele.
  3. Oczekuje, że będziemy ewangelizować za pomocą Słowa Bożego, ogłaszając, że Jezus jest Panem i że Jego miłość skierowana jest do wszystkich ludzi. 
  4. Oczekuje, abyśmy byli blisko ubogich i potrzebujących.
  5. Papież oczekuje, abyśmy dawali świadectwo duchowego ekumenizmu, które jest należne naszym braciom i siostrom w innych kościołach i wspólnotach kościelnych.

W odpowiedzi na te oczekiwania Kościoła Archidiecezja Łódzka razem z Zespołem ds Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski przy współpracy z wieloma wspólnotami i posługami inicjuje w dniach 6-8 listopada 2020 w Łodzi konferencję CCC2 – w kierunku CHARIS. Nazwa nawiązuje do Forum CCC, które odbyło się w Krakowie w 2013 roku. Rozwinięcie ówczesnej nazwy: Cały Kościół, Całą Ewangelię, Całemu Światu odzwierciedla mocno główne wartości CHARIS i dlatego zdecydowaliśmy się na nazwę CCC2. 

W przygotowania konferencji włączyły się wszystkie znaczące nurty odnowy charyzmatycznej w Polsce: Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło-Życie, Szkoły Nowej Ewangelizacji, Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych oraz oddziały międzynarodowych ruchów i posług jak Chemin Neuf czy Alpha. Ważną rolę odgrywa ekumeniczna współpraca z fundacją ewangelisty Davida Hathawaya. Organizatorzy, zgodnie ze statutami CHARIS są otwarci na wszystkich, którzy utożsamiają się z tym „strumieniem łaski”.

Wydarzenie CCC2 będzie się składać z dwóch części. Pierwsza, planowane dla grona pasterzy i liderów głównych odbędzie się w piątek, 6 listopada, na które zapraszamy odpowiedzialnych za wspólnoty, inicjatywy i środowiska. Pragniemy, aby to spotkanie wiązało się z powołaniem Krajowej Służby Komunii CHARIS. Oprócz wysłuchania wykładów, świadectw i refleksji specjalnych gości chcemy podjąć dyskusję w małych grupach i razem modlić się o Boże prowadzenie w realizacji CHARIS w Polsce.

Na drugie spotkanie w dniach 7-8 listopada zapraszamy szerokie grono liderów tych środowisk, które wpisują się w „strumień łaski”, aby wspólnie przepracować podstawowe wartości CHARIS: Chrzest w Duchu Świętym i życie w Nim, Ewangelizację, Jedność i Służbę Ubogim. 

Mówcami na CCC2 będą, między innymi: kard. L.A. Tagle, prefekt Dykasterii Ewangelizacji Narodów, abp Grzegorz Ryś, Charles Whitehead, Jose Prado Flores, Michalle Moran, Ks. K. Marcjanowicz, Małgorzata Chmielewska, Marcin Zieliński i wielu innych. Swoje specjalne przesłanie skieruje do nas o. Raniero Cantalamessa, kapelan światowej służby CHARIS, Kard. Kevin Farrell, Prefekt dykasterii ds Świeckich, Rodziny i Życia oraz dr Mary Healy. 

Spośród krajowych hierarchów, oprócz abp Grzegorza Rysia swój udział potwierdzili bp A. Przybylski odpowiedzialny za Katolicką Odnowę Charyzmatyczną, bp K. Włodarczyk odpowiedzialny za Ruch Światło-Życie oraz bp A. Siemieniewski – delegat episkopatu do kontaktu z kościołami wolnymi.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@forumccc.pl i/lub numerem telefonu +48 695 181 741.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *