Kard. Kevin Farrell
Jeden z najbliższych współpracowników Papieża Franciszka, Przewodniczący Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, przez którą zajmuje się Światowymi Dniami Młodzieży oraz Światowym Spotkaniem Rodzin.

Kard. Luis Antonio Tagle
Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, przez wielu nazywany jest „Wojtyłą Azji” ze względu na niezwykle pogodne usposobienie, otwartość umysłu, doskonały kontakt z wiernymi, szczególną dbałość o ludzi marginalizowanych czy spychanych do społecznych gett.
W 2014 roku nakładem wydawnictwa WAM ukazała się pierwsza książka Kardynała Tagle na polskim rynku – Ludzie Wielkiej Nocy. Abp. Grzegorz Ryś napisał o niej: “To książka bardzo ważna. To książka o wspólnocie – o jej potrzebie, znaczeniu, sposobach budowania. (…) W dobie niesamowitych nigdy wcześniej niewyobrażalnych narzędzi dialogu i porozumienia – rośnie liczba ludzi przerażająco samotnych, odizolowanych, zmarginalizowanych i odrzuconych”.

Abp. Grzegorz Ryś
Metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji działającego w ramach Konferencji Episkopatu Polski. Jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, specjalizującym się w dziedzinie historii Kościoła. Autor wielu książek i porywających kazań.

Marcin Zieliński
Lider Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana” ze Skierniewic. Spotkał Jezusa w 2007. Od tej chwili usilnie podąża Jego drogami. Jest zapraszany jako mówca na fora charyzmatyczne, konferencje, rekolekcje i modlitwy o uzdrowienie nie tylko w Polsce ale również do innych krajów jak Litwa, Szkocja, Włochy czy USA. Prywatnie absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Autor artykułów do czasopism takich jak „Gość Niedzielny”, „Szum z Nieba” czy „Nasze Inspiracje”. Podzielił się również swoim świadectwem w książce Marcina Jakimowicza „Pan Bóg? Uwielbiam!”.

Bp Andrzej Siemieniewski
Biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, profesor nauk teologicznych, doktor habilitowany w dziedzinie teologii duchowości PWT we Wrocławiu oraz doktor teologii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie.

Bp Andrzej Przybylski
Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Za zaangażowanie w dziele ewangelizacji poprzez media otrzymał w 2009 r. nagrodę redaktora naczelnego „Niedzieli” – Medal „Mater Verbi”.

Jose Prado Flores
Ewangelizator z Meksyku, znany na całym świecie, charyzmatyk i autor wielu książek. Twórca międzynarodowego programu SESA, Angel Robles Topete z Biura Międzynarodowego SESA, a także Ekipa Biura Krajowego SESA Polska.

Charles Whitehead
Przez 11 lat pełnił funkcję przewodniczącego ICCRC – Międzynarodowego Komitetu Koordynującego Katolicką Odnowę Charyzmatyczną. Żonaty z Sue, ojciec 4 dorosłych dzieci, dziadek 5 wnucząt. Obecnie posługuje ewangelizacyjnie i prowadzi Sieć Mężczyzn “Harvesters”.  Od prawie 40 lat Charles Whitehead jest uznanym głosicielem i nauczycielem – w parafiach, na konferencjach, rekolekcjach, weekendach, specjalistycznych kursach i projektach, zarówno lokalnie, na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym. 

Ks. Krzysztof Marcjanowicz
Ceremoniarz Celebracji Papieskich, pracował w Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Był wykładowcą Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Michelle Moran
Wraz z mężem Piotrem jest założycielką Sion Catholic Community for Evangelism (Syjon – Katolicka Wspólnota ds. Ewangelizacji) przewodniczącą ICCRS watykańskiego Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego Odnowy w Duchu Świętym, jest członkiem Papieskiej Rady ds Świeckich, jest też autorką licznych artykułów dla katolickich i ekumenicznych czasopism oraz gazet.

Tomasz Gałuszka OP
Dominikanin, dr hab. historii średniowiecznej, specjalista w zakresie historii papiestwa, prawa, biblistyki i teologii i średniowiecznej, kierownik katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, sekretarz naukowy Międzynarodowej Komisji ds. Studiów nad Chrześcijaństwem (Polska Akademia Umiejętności). Pracuje nad rękopisami średniowiecznymi, w tym również św. Tomasz z Akwinu. Autor m.in. Odnowa w łasce. Teologia chryzmatów św. Tomasz z Akwinu.

O. Raniero Cantalamessa OFMCap
Od wielu lat kaznodzieja Domu Papieskiego. Człowiek prowadzący rekolekcje dla papieża i Kurii Rzymskiej. Miłośnik Ojców Kościoła, znany z swojego ekumenicznego charakteru oraz współpracy z Odnową w Duchu Świętym.

Dr Mary Healy
Jest profesorem w Głównym Seminarium Biblijnym w Detroit. Usługuje jako międzynarodowy mówca poruszając tematy związane z ewangelizacją, uzdrowieniem i życiem duchowym, w ścisłym odniesieniu do Pisma Świętego. Jest głównym redaktorem Katolickiego Komentarza Biblijnego i autorką jego dwóch części: Ewangelii Św. Marka i Listu do Hebrajczyków. Inne książki autorstwa Dr Mary to : „Mężczyźni i kobiety są z raju” i „Uzdrowienie. Boża miłość nie zna granic”. Dr Healy jest przewodniczącą Doktrynalnej Komisji ds. Międzynarodowej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie. W 2014 roku Papież Franciszek odznaczył ją jako jedną z pierwszych trzech kobiet, które usługiwały w ramach Papieskiej Komisji Biblijnej.

S. Małgorzata Chmielewska
Polska przełożona Wspólnoty Chleb Życia i opiekunka bezdomnych.

David Hathaway
Brytyjski ewangelista, który służył na całym świecie przez ponad 60 lat, założyciel i prezes Misji Eurowizji w Europie, a także dyrektor redakcyjny magazynu Prophetic Vision. „Mam w duszy wizję – Eurowizję – wizję Europy wygranej dla Chrystusa. Nie spocznę, dopóki Bóg nie spełni tej wizji, którą włożył w moje serce.”


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *